Belangrijke wijzigingen in de code postfilter en dus ook voor Direct Mail!

Belangrijke wijzigingen in de code postfilter en dus ook voor Direct Mail!

dinsdag 16 februari 2021

Vanaf 1 april 2021 gaan de nieuwe regels van de code postfilter in. Dit heeft grote gevolgen voor het versturen van direct mail. Wij hebben de veranderingen voor u op een rij gezet.


Wat is de code postfilter?

In de code postfilter staan de regels voor het versturen van ongevraagde geadresseerde reclamepost en het gebruik van het Nationaal Overledenenregister en het Postfilter. Bedrijven zijn verplicht deze regels op te volgen. De Stichting Reclame Code controleert de naleving van deze regels. Vanaf 1 april 2021 gaan deze nieuwe regels in.

Wat is ongevraagde geadresseerde reclamepost?

Post met een huisadres of een naam en huisadres is geadresseerde post. Ook ‘aan de bewoners van’ gecombineerd met een adres is geadresseerde (reclame)post. Als er alleen ‘aan de bewoners van’ staat zonder adres dan is het ongeadresseerde (reclame)post. Huis-aan-huis folders zijn ook ongeadresseerde reclamepost. Wanneer men de geadresseerde post niet wenst te ontvangen dan is dit ongevraagde geadresseerde post. Via het postfilter kunt u dit stoppen.

Wat is er veranderd in de code postfilter?

2 kinderen bij de brievenbus postfilter

De regels in de code postfilter zijn veranderd. Vanaf 1 april 2021 gaan de wijzigingen in. Dit is er veranderd in de code postfilter:

 • De naam van het Nationaal Postregister is veranderd naar Postfilter. Ook is er een nieuwe website.
 • Op de website zijn het Postfilter en het Nationaal Overledenenregister gesplitst om verwarring te voorkomen. Het Nationaal Overledenenregister heeft een eigen website gekregen.
 • Er moet nu op een reclame-uiting staan waar men zich kan afmelden voor reclamepost. Dit kan met de voorbeeldzinnen van postfilter of met een eigen gemaakte zin. Zolang er maar verwezen wordt naar ‘afmelden kan via postfilter.nl’ op of in de reclame uiting.
 • Consumenten kunnen zich nu ook anoniem afmelden voor geadresseerde reclamepost. Eerst moesten zij zich altijd registreren en was deze afmelding 5 jaar geldig. Nu is bij registratie met naam en e-mailadres de afmelding 6 jaar geldig en bij anonieme afmelding 2 jaar. Bij een anonieme afmelding kunnen de gegevens niet ingezien worden en/of tussendoor worden gewijzigd. Bij een geregistreerde afmelding kan dit wel.
 • De termijn voor adverteerders of opdrachtgevers om klachten te behandelen is verlengd naar 4 weken. Dit was 2 weken maar bleek te krap om klachten goed te kunnen onderzoeken en af te handelen volgens de codes in de Nederlandse Reclame Code.


Wat verandert er voor bedrijven bij de verzending van direct mail?

Dankzij deze wijzigingen in de code postfilter veranderen er ook een aantal dingen voor bedrijven. Dit verandert er:

 • Bedrijven zijn verplicht om een uitschrijvingsregel op of in de uiting neer te zetten.
  • Dit mogen de voorbeeldzinnen van Postfilter zelf zijn, bijvoorbeeld “Geen geadresseerde reclamepost meer ontvangen? Via postfilter.nl meldt u zich eenvoudig af voor reclamepost van adverteerders waar u geen klant van bent of was.” Of “Geen geadresseerde reclamepost meer? Maak uw bezwaar bekend via postfilter.nl”. 
  • Een eigen variant hierop mag ook, zolang er maar een verwijzing inzit naar ‘afmelden kan via postfilter.nl’.
 • Bedrijven moeten binnen 4 weken reageren op klachten.
 • Bedrijven zijn verplicht om de Postfilter-voorkeuren te respecteren. Als consumenten 6 weken na de registratie toch nog ongevraagde geadresseerde reclamepost ontvangen kunnen zij een klacht indienden bij de Reclame Code Commissie.

Direct mail werkwijze stroomschema van postfilter

Wat blijft er hetzelfde voor bedrijven bij de verzending van direct mail?

Bedrijven kunnen op dezelfde manier te werk blijven gaan:

 • Eerst moeten bedrijven nagaan of de consument of klantrelatie zich bij hen heeft afgemeld om reclame-uitingen van hun bedrijf te ontvangen. Dit wordt het recht op bezwaar of het recht van verzet genoemd. Is er bezwaar gemaakt dan mag er geen Direct Mail naar die persoon verstuurd worden.
 • Als de consument geen bezwaar heeft gemaakt dan moet het postfilter geraadpleegd worden. Als de consument hierin is ingeschreven dan mag u hem of haar geen direct mail toesturen.
 • Gaat het om een klantrelatie? Dan hoeft u het postfilter niet te raadplegen. Ook als de relatie wel staat ingeschreven in het postfilter mag er direct mail verstuurd worden.
 • Tot slot moet het Nationaal Overledenenregister geraadpleegd worden. Dit moet zowel bij de klantrelatie als de consument die niet is ingeschreven in het postfilter gebeuren.
 • Staat die desbetreffende consument of relatie niet in het overledenenregister? Dan mag de direct mail naar diegene verstuurd worden!

Hoe kunnen wij u helpen omgaan met deze nieuwe regels?Direct mail machine Vogelaar

Wij kunnen u op twee manieren helpen. Vanaf 1 april moet er op de direct mail uiting een regel staan waar de ontvanger zich kan uitschrijven. Wij kunnen deze verplichte uitschrijvingsregel gemakkelijk toevoegen aan al uw direct mail uitingen.

Ten tweede kunnen wij uw adressenbestand voor u ontdubbelen of opschonen. Wij zijn lid van Stichting Postfilter dus wij mogen hun registers hiervoor gebruiken. Zo kunnen wij uw adressenbestanden gemakkelijk en snel checken op mensen die zich hebben uitgeschreven. Die mensen halen we dan uit uw adressenbestand. Zo heeft u meer mensen die uw direct mail ook daadwerkelijk willen zien!

Meer informatie nodig over de wijzigingen van de code postfilter en de impact op Direct Mail?

Wilt u meer informatie over de postcode, direct mail of over het postfilter? Kijk dan op de website van postfilter of vraag het aan ons! Mark, de directeur van Vogelaar, is namelijk bestuurslid van stichting Postfilter. Hij heeft dus alle kennis over de postcode, de postfilter en de nieuwe regelgeving.

Ook voor het opschonen van uw adressenbestanden of voor het toevoegen van de uitschrijvingsregel aan uw direct mail kunt u bij Mark terecht. Stuur Mark dus gerust een mailtje of bel hem even op met uw vragen!

Tel: 030-60 33 514

Mail: mark@vogelaargroep.nl