Veiligheid

Veiligheid bij Vogelaar

Wij zijn niet alleen een betrouwbare uitvoerende partner, maar ook een veilige partner om mee samen te werken. Uw vertrouwelijke gegevens zijn bij ons in goede handen. Bij Vogelaar zijn we voortdurend bezig met informatiebeveiliging en veilig werken, en daarom streven we er elk jaar naar om ons ISO-27001 certificaat opnieuw te behalen. En tot nu toe zijn we daar altijd in geslaagd! U kunt dus met een gerust hart uw gegevens met ons delen: bij ons zijn uw gegevens en bestanden veilig en blijven ze dat ook in de toekomst.

Als een groot verzendbedrijf verwerken we dagelijks gevoelige informatie, zoals adresgegevens. We hechten er veel waarde aan om deze informatie veilig te verwerken, zowel voor de ontvanger als voor onze klant. Maar veiligheid gaat bij ons verder dan alleen veilig omgaan met data.

 

ISO-Certificering

Ieder jaar worden wij opnieuw ge-audit voor ons ISO-27001 certificaat. Hoe we ons in de praktijk inzetten om een ISO-27001 gecertificeerd bedrijf te blijven, leest u hieronder.

De praktijk

Een dergelijke certificering brengt veel veranderingen met zich mee. Lang niet alle veranderingen zullen voor u zichtbaar zijn, maar de volgende wijzigingen op het gebied van: uw bezoek aan ons pand (toegang policy, geheimhoudingsverklaringen bezoekers & personeel),

verwerkersovereenkomsten, het versturen en ontvangen van (adres)bestanden, de beveiliging van onze PC’s en netwerk en ons eCampaigner platform, zult u ongetwijfeld tegen kunnen komen. Wij geven u uitleg per onderdeel.

Adresbestanden

Bestanden versturen via de cloud is handig, maar niet zonder veiligheidsrisico’s. Omdat we waarde hechten aan uw privacy en de privacy van uw klanten, verzenden we al onze privacygevoelige bijlagen via FileCap. Al dan niet extra beveiligd met een wachtwoord. FileCap biedt maximale veiligheid en optimaal gebruiksgemak in één. Wilt u ons veilig bijlagen aanleveren? Ook dat kan via FileCap.

Daarbij willen we u vriendelijk verzoeken om ons alleen die gegevens toe te sturen die voor ons van belang zijn. Alle extra data is overbodige informatie, waardoor het verzenden ervan formeel zelfs als datalek wordt gezien. En u uiteindelijk zelfs een registratie kan krijgen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zijn hier, als verwerker, niet verantwoordelijk voor, maar willen u hier graag attent op maken.

Overeenkomsten

Vogelaar sluit met al haar leveranciers een (sub)verwerkersovereenkomst af. Dit zijn wij tegenwoordig verplicht. Met onze klanten zijn wij dit niet verplicht. Zij zouden dit met ons moeten afsluiten, maar we nemen graag het voortouw. Vandaar dat wij er ook regelmatig één aan onze klanten geven.

Wij lopen hier namelijk graag op vooruit! Ontvangt u graag een verwerkersovereenkomst van Vogelaar? Of heeft u overige vragen over databeveiliging? Neem contact op met onze specialist op dit gebied Mark Bonenkamp. 

Toegang policy

Komt u (regelmatig) bij Vogelaar op bezoek als partner, klant of leverancier? Gezellig, u bent van harte welkom! Wel even aanbellen (voor het afleveren van goederen: via de laadkuil links van het gebouw). U kunt namelijk niet zomaar binnenlopen. Onze deur zit op slot om ongewenste gasten tegen te gaan. Bovenaan de trap kunt u zich inschrijven als bezoeker en ontvangt u een bezoekerspas.

Hierdoor weten we wie er op welk moment in het pand is (geweest). Via ditzelfde formuliertje verklaart u tevens dat u alles wat u binnen het pand ziet gebeuren en eventueel privacygevoelig is, geheim te houden. Niet alleen u, maar ook ons personeel heeft diverse geheimhoudingsverklaringen getekend. Zo weet u dat uw data en de data van uw klant integer wordt behandeld!

Beveiliging

Iedere werknemer bij Vogelaar, die voor zijn/haar functie een computer nodig heeft, heeft zijn/haar eigen werkstation. De rechten worden verdeeld op basis van specifieke login gegevens. Medewerkers hebben alleen toegang tot delen waar ze toegang voor nodig hebben op basis van hun werkzaamheden.

Uiteraard zijn de werkstations allemaal voorzien van goede beveiliging en een strenge wachtwoord policy. Daarnaast maken we gebruik van een sterk beveiligd netwerk. Uw bestanden staan veilig opgeslagen.